EuroCC 2

EuroCC 2 misija – efektyviausiu būdu tęsti nacionalinių kompetencijos centrų (NKC) tinklo kūrimą ir vystymą, atsižvelgiant į našiųjų skaičiavimų (HPC) poreikio ir naudojimo skirtumus Europoje. Neskaitant nacionalinių kompetencijos centrų veiklos valdymo ir stebėsenos, pagrindinis projekto uždavinys – padėti nacionaliniams centrams sukurti savo individualias veiklos programas, taikant geriausių Europos ir nacionalinių ekspertų patirtį. Pagrindinis EuroCC 2 tikslas – vykdyti geriausių praktikų ir žinių mainus Europiniame lygyje, skatinant nacionalinių, o tuo pačiu ir visos Europos, galimybių plėtrą.

Scroll to Top